This document has not yet been translated.


Ιδιωτικότητα (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14 Φεβρουαρίου 2019


Η παρούσα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγει το bazaarion.gr, και σε καμία περίπτωση για τα δεδομένα που συλλέγονται από διάφορους άλλους ιστότοπους.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που το Bazaarion.gr συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα (εφεξής αποκαλούμενα Προσωπικές Πληροφορίες ή Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικά Στοιχεία), όπως και άλλα, μη προσωπικά, στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου εκ μέρους σας.

Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του.

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
 1. Κατά την διαδικασία εγγραφής σας στο Bazaarion.gr, θα σας ζητήσουμε να καταχωρίσετε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:
  • Το Όνομα και Επώνυμό σας (μπορείτε να δηλώσετε απλά ένα ψευδώνυμο)
  • Το πραγματικό Εmail σας (θα χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση της ταυτότητάς σας) και
  • προαιρετικά τον αριθμό του τηλεφώνου σας (για επικοινωνία με δυνητικό αγοραστή)
 2. Στη συνέχεια θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς.
 3. Στη συνέχεια, με κάθε καταχώριση αγγελίας που θα κάνετε, θα μπορείτε επιπλέον να καταχωρίσετε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
  • Τον αριθμό του τηλεφώνου σας και
  • Μια διεύθυνση που σχετίζεται με εσάς ή το προς πώληση αγαθό

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στο Bazaarion.gr, εγγράφονται στη βάση δεδομένων που διατηρεί με αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσα.

2. Υποχρεώσεις Χρήστη κατά την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων

Ο Χρήστης του Ιστοτόπου αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να δηλώνει τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που του ζητούνται κατά τη διαδικασία της εγγραφής του στην Ιστοσελίδα, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε του ζητηθούν.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Bazaarion.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τo αίτημά του για εγγραφή άνευ άλλης προειδοποίησης.

3. Συλλογή άλλων δεδομένων

3.1 Δεδομένα περιήγησης και χρήσης του Ιστότοπου

Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπο, συλλέγονται ανώνυμες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε, η ημερομηνία/ώρα των αιτημάτων σας κλπ.

Όταν ανταλλάσετε μηνύματα με άλλους χρήστες μέσω του Messenger γίνεται επίσης καταγραφή αυτών των μηνυμάτων ώστε να μπορούν να προβληθουν στον παραλήπτη όταν γίνει διαθέσιμος.

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, αποστέλλουμε στον υπολογιστή σας "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο λογισμικό περιήγησης (browser) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της ιστοσελίδας στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό βοηθά, μεταξύ άλλων, στο να γίνει εύκολη και πρακτική η χρήση του Bazaarion, χωρίς λ.χ. να πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία ταυτότητάς σας, κάθε φορά που απευθύνετε ένα αίτημα προς τον δικτυακό μας τόπο. Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Επιπρόσθετα, τα cookies, από μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλoηγό διαδικτύου σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε cookies, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αν θα τα αποδεχθείτε ή όχι. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από το Bazaarion.gr, τότε θα υπάρξει σοβαρή δυσλειτουργία στην χρήση του (λ.χ.δεν θα μπορέσετε να κάνετε login-είσοδο).

3.2 Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι το Bazaarion.gr δύναται να τηρεί αρχείο των emails, των μηνυμάτων που έχετε ανταλλάξει με άλλους χρήστες μέσω του messenger και γενικά οποιωνδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με το Bazaarion.gr και τους χρήστες του και για οποιονδήποτε λόγο.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η επικοινωνίας σας με άλλους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας της Ιστοσελίδας δεν είναι ιδιωτική και ότι το Bazaarion.gr δύναται να την καταγράφει για λόγους ασφαλείας και με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

4. Χρήση των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων

Πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών και άλλων δεδομένων είναι το να παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να παρέχουμε ασφαλή και ομαλή διασύνδεση των Χρηστών, για εσωτερική χρήση σχετική με την διαχείριση της Ιστοσελίδας και την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σας γνωστοποιείται κατά την στιγμή της συλλογής των πληροφοριών.
 2. Σε καμία περίπτωση το Bazaarion.gr δεν δημοσιεύει και δεν καθιστά γνωστό σε τρίτους το email σας.
  Όσο αφορά τον αριθμό του τηλεφώνου σας, αυτός δημοσιεύεται μόνο εφόσον εσείς ρητά επιλέξετε να δημοσιευθεί προκειμένου να έρθουν οι Χρήστες σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με εσάς.
 3. Χρησιμοποιούμε το email που μας παρέχετε, προκειμένου να σας στέλνουμε τις απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις που είναι απόλυτα συνυφασμένες με την λειτουργία της Ιστοσελίδας και την παροχή των Υπηρεσιών μας.
 4. Επι πλέον, χρησιμοποιούμε το email σας προκειμένου να σας στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους emails, μπορείτε να κλικάρετε την σχετική επιλογή που περιέχεται προς το τέλος αυτών των μηνυμάτων (με την ένδειξη Διαγραφή-Unsubscribe).
 5. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που να σας καθιστά αναγνωρίσιμους.
 6. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διάταξη της Ιστοσελίδας μας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Τα στοιχεία αυτά δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.
5. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων – Κοινοποίηση σε τρίτους
 • Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά σας, το Bazaarion φροντίζει ώστε να μην δημοσιοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, παρά όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ή εφόσον παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο.
 • Σε κάθε περίπτωση που αναρτάτε Αγγελίες στις οποίες περιλαμβάνετε Προσωπικά Δεδομένα, αναγνωρίζετε ότι καθιστάτε από μόνοι σας διαθέσιμα τα Δεδομένα αυτά σε τρίτους, ενεργώντας ιδία ευθύνη, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους δημοσιοποίησης των Προσωπικών σας Δεδομένων και απαλλάσσοντας το Bazaarion.gr από κάθε σχετική ευθύνη.
 • Το Bazaarion.gr αναμένει και προτρέπει τους Χρήστες του να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, το Bazaarion.gr δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Χρήστες ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα σας, τα χρησιμοποιήσει για λόγους διαφορετικούς από την αγοραπωλησία κάποιου Αντικειμένου ή τα κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.
 • Το Bazaarion.gr χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται Προσωπικές Πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτει τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζει πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Περαιτέρω, πραγματοποιεί μέσω των τεχνικών του διαρκείς ελέγχους, προκειμένου για την διασφάλιση μετάδοσης των πληροφοριών και την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, το Bazaarion.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον Ιστότοτο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς το Bazaarion.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την άνευ αδείας πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση και επισημαίνεται ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός σας και των κωδικών σας και προσωπικών σας λογαριασμών και αναγνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και την αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.
 • Το Bazaarion.gr δύναται να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά του Bazaarion.gr και της Ιστοσελίδας ή των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.
 • Το Bazaarion.gr δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας σε τρίτους.
  Μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτους που θα προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή που θα διαχειρίζονται τη διαφήμιση της Ιστοσελίδας μας σε άλλες ιστοσελίδες. Τα τρίτα αυτά μέρη δεν συλλέγουν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθούν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σας καθιστά αναγνωρίσιμους απέναντί τους.
 • Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι το Bazaarion.gr διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται, πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.
6. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και τυχόν διορθώσεις

Το Bazaarion.gr δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο Χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο Χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να κάνει διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται κάποιος Χρήστης που είχε αποκτήσει στο παρελθόν πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας, να έχει αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές που διαγράψατε. Το Bazaarion.gr δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, το Bazaarion.gr διατηρεί το δικαίωμά του να αρχειοθετεί για λόγους ασφάλειας (backup) τη Βάση Δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες που διαχειρίζεται και οι οποίες περιλαμβάνουν και Προσωπικές σας Πληροφορίες.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Bazaarion.gr. To Bazaarion.gr δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

8. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του Ιστοτόπου μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, το Bazaarion.gr δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις (δώστε προσοχή στην 'Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης' που εμφανίζεται στην αρχή αυτού του εγγράφου) και, αν χρειάζεται, να αναγνώσετε πάλι το παρόν έγγραφο.
Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από μέρους σας ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων.